Archieven Episode

Prof. Biermasz over een optimale kwaliteit van leven met bijnierschorsinsufficiëntie

In deze podcast vertelt endocrinoloog professor Nienke Biermasz uit het Leids Universitair Medisch Centrum over factoren die invloed hebben op de kwaliteit van leven van patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie, zoals (i) gepersonaliseerd behandelen, en (ii) de omgeving van de patiënt. Naast dat professor Biermasz patiënten behandelt heeft ze ook veel onderzoek gedaan over hypofyseaandoeningen, zoals bijnierschorsinsufficiëntie. Gepersonaliseerde behandelen Het gepersonaliseerd behandelen is één van de aspecten waar mee de kwaliteit van leven kan worden geoptimaliseerd. Professor Biermasz vertelt welke vragen zij stelt aan patiënten om tot een juiste en gepersonaliseerde behandeling te komen. Samen met de patiënt bespreekt zij mogelijkheden om een behandeling te personaliseren. Het is daarbij van belang om goed naar de klachten van een patiënt te luisteren, zodat de behandeling mogelijk kan worden bijgesteld. Omgeving & stress management bij bijnierschorsinsufficiëntie Ook de omgeving van een patiënt is een belangrijk voor een goede kwaliteit van leven. Correcte informatie en juiste adviezen voor naasten over de psychosociale impact van de aandoening, helpt zowel naasten als de patiënt. Ook kunnen naasten de patiënt helpen met het identificeren van stressmomenten om een bijniercrisis te voorkomen. Meer informatie Kijk voor meer informatie op de website van het LUMC (Centrum voor Endocriene Tumoren Leiden)

Podcast Von Willebrand

De ziekte van Von Willebrand is een stollingstoornis die niet altijd herkend en erkend wordt. Ook heeft de ziekte veel impact op de kwaliteit van leven van de patiënt. Hoe is het om te leven met de ziekte van Von Willebrand? Wat zijn de emotionele en psychosociale gevolgen die nog te vaak onderbelicht worden? In deze podcast gaat Maarten Le Fevre in gesprek met Manon Degenaar van de Nederlandse Vereniging voor Hemofilie-Patiënten (NVHP) en de moeder van een von Willebrand patiënt.

Podcast Secundaire Bijnierschorsinsufficiëntie

In deze podcast praat Maarten Le Fevre van Deci Medical Partners over de zeldzame ziekte bijnierschorsinsufficiëntie met Johan de Graaf, voorzitter van de Nederlandse Hypofyse Stichting, en patiënte Lieke Opdam die secundaire bijnierinsufficiëntie heeft. In deze podcast vertelt Lieke over haar hypofyse uitval en de gevolgen daarvan op haar leven. Johan gaat in op de rol die de Nederlandse Hypofyse Stichting vervult voor patiënten.

C-ANPROM/NL/PLE/0006

Wilt u up-to-date blijven van alle ontwikkelingen?

Vul uw BIG nummer in

Inloggen

Inloggen met uw BIG-nummer of doc-access inlogaccount.