Nieuwe inzichten in stamceltransplantatie vanuit de EBMT* 2022

Op dit congres zijn nieuwe inzichten over de stamceltransplantatie gepresenteerd. Vanuit Takeda is er een Nederlandstalig Post-EBMT symposium georganiseerd voor het multidisciplinaire team, dat betrokken is bij stamceltransplantaties.
Verpleegkundige Mevr. Ann Tegethoff en klinisch psycholoog Mevr. Cherine Govaerts vertellen over de recente inzichten vanuit de rol van de verpleegkundige en de patiënt.
* voorheen bekend als de “European Society for Blood and Marrow Transplantation”


Inzichten in vanuit verpleegkundig perspectief in stamceltransplantatie
Ann Tegethoff, verpleegkundige AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, België


Psychologische aspecten van stamceltransplantatie
Cherine Govaerts, klinisch psycholoog Jessa Ziekenhuis Hasselt, België

Vul uw BIG nummer in

Inloggen

Inloggen met uw BIG-nummer of doc-access inlogaccount.