Europees initiatief ‘H2O’ versterkt de stem van de patiënt

Het H2O project (Health Outcomes Observatory) is een samenwerking tussen een consortium van 24 Europese partners bestaande uit patiënten, wetenschappers, clinici, IT-specialisten, de farmaceutische industrie en professionals in de gezondheidszorg.

Doel van het project, dat sinds 2020 loopt, is om door patiëntgerelateerde uitkomsten (PROMs) op een gestandaardiseerde manier te verzamelen om ze vervolgens te kunnen gebruiken bij besluitvorming over individuele zorg, maar ook in de zorg voor hele populaties. De H2O-benadering geeft patiënten controle over hun data middels digitale hulpmiddelen en zorgt ervoor dat alleen zij deze controle kunnen uitoefenen.

In de vier deelnemende landen (Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Spanje) worden zelfstandige observatoria opgericht op het gebied van drie aandoeningen: diabetes, IBD en kanker.

Dit project wordt gefinancierd door IHI (Innovative Health Initiative), een publiek-private samenwerking tussen de EU en de life sciences industrie om onderzoek en innovatie te bevorderen.

Meer informatie over het H2O project

Vul uw BIG nummer in

Inloggen

Inloggen met uw BIG-nummer of doc-access inlogaccount.