De verpleegkundig specialist en bijnierschorsinsufficiëntie

In de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie speelt de verpleegkundig specialist een belangrijke rol. Kirsten Davidse is verpleegkundig specialist in het Erasmus MC te Rotterdam. Zij vertelt over haar betekenis voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie.

De rol van de verpleegkundig specialist

Kirsten Davidse: “De kracht van verpleegkundig specialisten ligt in de combinatie van ‘hoe pas jij deze aandoening het beste in je dagelijks leven’, en het medische gedeelte. Samen met de patiënt proberen we dit zo af te stemmen dat deze zo goed mogelijk met de ziekte kan omgaan. Dit doen we voor patiënten met klachten, maar ook voor het proces rondom de aandoening. Welke medicatie patiënten bijvoorbeeld in moeten nemen, dat heeft ook te maken met de vorm van bijnierschorsinsufficiëntie die de patiënt heeft. Deze factoren zorgen ervoor dat het voor iedere patiënt anders is en daarom moet de patiënt zelf leren luisteren naar zijn of haar lichaam.”

Bijeenkomsten voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie

Eenmaal in de 4 tot 6 weken organiseren de verpleegkundig specialisten een bijeenkomst waarbij zij patiënten met hun naasten uitnodigen. Daarbij spreken ze over de aandoening in het algemeen en het verschil tussen primaire en secundaire bijnierschorsinsufficiëntie. Ook nemen de verpleegkundig specialisten het hele spectrum van de stressinstructies door, en oefenen op het geven van een noodinjectie. Het zijn ook contactmomenten tussen de patiënt en de verpleegkundig specialist. “Als we bij zo’n bijeenkomst constateren dat iets niet helemaal duidelijk is of dat de dosis medicatie niet in orde is, kan dat aanleiding zijn om te overleggen met de medisch specialist.” Uiteraard altijd in overleg met de betreffende patiënt.

COVID-19

In deze coronatijd zijn fysieke bijeenkomsten helaas niet mogelijk. Het team van het Erasmus MC heeft ervoor gekozen de bijeenkomsten digitaal te doen. Er is een filmpje beschikbaar met alle relevante informatie, die normaal gesproken ook tijdens de bijeenkomst wordt gedeeld. Minpunt van deze werkwijze is dat het oefenen op het zetten van de noodinjectie niet kan. Kirsten Davidse: “Daar moeten we nog iets op verzinnen. Wat we wel doen is het nabellen van de patiënt of alles goed is overgekomen via de digitale bijeenkomst. Op deze manier kunnen patiënten nog extra vragen stellen mochten ze deze hebben.”

Wat de verpleegkundig specialist nog meer doet

De verpleegkundig specialist speelt op veel vlakken een belangrijke rol voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie.

Psychosociale aspecten: Kirsten Davidse: “Kortwerkende medicijnen moeten patiënten driemaal per dag innemen en bepaalde symptomen en klachten moet de patiënt snel kunnen herkennen. Dat heeft veel impact op het dagelijks leven. Ik geef ze altijd mee dat met bijnierschorsinsufficiëntie goed valt te leven, maar het vraagt om aandacht en aanpassingsvermogen.”

Coaching therapietrouw: Het trouw en tijdig innemen van de medicatie is van groot belang om de aandoening onder controle te houden. Vaak gaat dit echter niet vanzelf en hierbij fungeert de verpleegkundig specialist als coach.

Aanpassen behandelplan: Een verpleegkundig specialist is in principe bevoegd om de medicatie en dosering in overleg met de patiënt aan te passen. Dit wordt ook afgestemd met de behandelend medisch specialist (endocrinoloog).

Bespreken van stressmanagement: Kirsten Davidse: “De mate waarin een patiënt een extra dosis door stress in moet nemen is heel erg persoonlijk. Met name in het begin van de behandeling van de aandoening moeten patiënten echt nog leren om goed naar hun eigen lichaam te luisteren. Het herkennen van de stress is een zoektocht voor de patiënt. Zeker in het begin, maar ook later geldt dat het beter is één keer iets te veel in te nemen dan één keer te weinig.”


Dit artikel is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken mening en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde persoon, Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.

C-ANPROM/NL/PLE/0005

Vul uw BIG nummer in

Inloggen

Inloggen met uw BIG-nummer of doc-access inlogaccount.