Bijnierschorsinsufficiëntie – Zelf stress beheersen

Vaak denkt men bij het beheersen van stress bij mensen met bijnierschorsinsufficiëntie aan het innemen van medicatie. In deze video gaan Dr. Cornelie Andela en Dr. Sasja Huisman in op het beheersen van stress zonder het gebruik van medicatie. Het is van groot belang dat patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie stress symptomen kunnen herkennen en weten wat voor handelingen zij kunnen toepassen om stressbronnen te beheersen.

Stressfactoren

Het brein en het lichaam van een persoon staan nauw met elkaar in verbinding. Voor een lange tijd dachten psychologen en artsen dat stress met name beïnvloed kon worden via het brein. Inmiddels weet men dat stress inderdaad kan beginnen in het hoofd, maar stress verminderen voornamelijk via het lijf gaat. Dr. Sasja Huisman gaat in deze video dieper in op de stressfactoren die regelmatig voorkomen in het dagelijks leven.

Preventief managen

Ook voor bijnierschorsinsufficiëntie patiënten is stress niet volledig te vermijden. “Stress preventief managen kan aan de hand van positieve zintuigelijke prikkels”, zo vertelt dr. Cornelie Andela. Deze positieve zintuigelijke prikkels bespreekt zij in de video.


Maak nooit zelfstandig wijzigingen aan je behandelplan of stressschema zonder een endocrinoloog of verpleegkundig specialist te raadplegen, zelfs wanneer je deze andere manieren van stress management bent gaan toepassen.

Beluister ook de podcast waar Professor Nienke Biermasz van het Leids Universitair Medisch Centrum spreekt over een beheersen van stress d.m.v. medicatie.


Deze video is financieel mogelijk gemaakt door Takeda. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen, Takeda heeft geen invloed op de inhoud gehad.  C-ANPROM/NL/PLE/0014

Vul uw BIG nummer in

Inloggen

Inloggen met uw BIG-nummer of doc-access inlogaccount.