Animaties webinarserie ‘Therapie(on)trouw in de oncologie’

De theorie achter therapie-ontrouw

Mevrouw Janssen komt voor een follow-up bezoek naar het ziekenhuis. Ze is een 80 jarige alleenstaande patiënte in complete remissie, 5 jaar na chemotherapie voor NHL. Sinds laatste consult heeft ze voornamelijk last van vermoeidheid.

De gerelateerde factoren en bij wie de oorzaak ligt, zijn vastgesteld. Het is belangrijk om voldoende tijd te hebben en om de patiënte mee te laten denken over een oplossing

Goede communicatie bevordert therapietrouw

Meneer Nijman heeft chronische myeloide leukemie (CML). Hij is 49 jaar en van beroep vrachtwagenchauffeur. Voor zijn werk moet hij veel reizen naar het buitenland waardoor hij een onregelmatig eet- en levenspatroon heeft. Hij is overdondert door de diagnose.

Managen van bijwerkingen in relatie tot therapietrouw

Mevrouw de Vries, 60 jaar, met de diagnose multiple myeloom. Ze krijgt een inductiebehandeling met aansluitend een autologe stamceltransplantatie. Volgens de richtlijnen krijgt ze ondersteuning van antibiotica en bisfosfanaten. Tijdens de 1e behandeling wordt ze opgenomen met algehele malaise en icterus.

Iedere keer na ontslag verslechterde haar leverfunctie. Daarom werd haar dagindeling qua voeding en vochtintake doorgenomen en het thuispatroon naast ziekenhuispatroon gelegd. Haar voeding gaf geen afwijkend beeld. Bleef over de vraag wat ze allemaal dronk en of ze nog ondersteuning had van een “goodie”.

Therapieontrouw opsporen

Meneer Smit is een 62 jarige man met CML waarvoor hij 2x daags medicatie krijgt. Meneer Smit vergeet weleens een tablet in te nemen. Daar zijn volgens hem allerlei redenen voor. 100% scoren op therapietrouw is onmogelijk.

Therapietrouw monitoren

Meneer Houtman, een patiënt van 69 jaar oud met een niet-kleincellig longcarcinoom wordt behandeld met chemotherapie en heeft een elektronische medicatiedoos ter ondersteuning van het goed innemen van de ondersteunende medicatie.

Vul uw BIG nummer in

Inloggen

Inloggen met uw BIG-nummer of doc-access inlogaccount.